tavanyab logo

arttherapy1

کلاس های هنردرمانی و بازی درمانی کلینیک توانبخشی انجمن حمایت از کودکان توانیاب

هنر درمانی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند به بهبود وضعیت درمانی، گستره و شدت بازگشت توانایی ها و ارتقاء مهارت های روزمره و اجتماعی کودکان توان یاب منجر شود.
لذا با به خدمت گرفتن افرادی که در این حرفه تخصص و تجربه لازم را داشتند توانستیم از دستاوردهای بی نظیر هنر درمانی بهره مند شویم و پیشرفت های فراوان و سریعی را در کودکان توان یاب شاهد باشیم و خوشبختانه با استقبال بی نظیر خانواده ها روبه رو شده است.
یکی از مهم ترین روش های هنر درمانی، بازی درمانی می باشد.

arttherapy1

در این روش درمانی، بازی به عنوان مهم ترین فعالیت کودک، محور درمان قرار می گیرد. بازی درمانگران انجمن توان یاب، انواع مختلف بازی ها را از جمله بازی های تقلیدی، جسمی حرکتی، آموزشی، بازی های باقاعده، اکتشافی و .... را با کودکان دارای معلولیت جسمی حرکتی اجرا می کنند.
بازی درمانی روشی است که در آن کودکان می توانند مسائل خود را به دست خویش حل کنند. همچنین به کودک اجازه می دهد تا جهان را در مقیاس کوچک تر با دستان خود بسازد و تحت نفوذ درآورد.

arttherapy1

بازی درمانگران انجمن توان یاب، در محیطی شاد و با در اختیار داشتن امکانات بازی درمانی و اسباب بازی های متنوع، لحظات شاد و آموزنده ای را برای کودکان بوجود می آورند. در خلال این جلسات مهارت های جسمی حرکتی، اجتماعی و بین فردی به کودکان توان یاب آموزش داده می شود.