mainlogo3 aids ribbon12

انجمن احیاء ارزش ها با تشکیل جلسات آموزشی و گروه درمانی برای ما محیطی را فراهم نموده است تا با بیان  دردها و مسائل زندگی خود تؤاماً با رنج و انگ و آه برای دیگر افراد گروه، ناراحتی های خود را ابراز کنیم و شناسایی افرادی همچون خود در گروه  و بتوانیم به همدیگر یاری برسانیم.


از دیگر خدمات انجمن احیاء به ما، مشاوره حضوری و بازید از منزل اعضای این گروه به طور مکرراست تا با حضور به موقع مددکاران اجتماعی در محیط زندگی ما بتوانند خدمات بهتری به ما و خانوداده هایمان ارائه کنند و حضور آنان دلگرمی شود برای قربانیان. نه تنها خدمات مشاوره و مددکار اجتماعی به ما ارائه می شود بلکه حمایت­های مالی و پرداخت کمک هزینه ی زندگی توسط انجمن به صورت ماهیانه، توانسته است از فشارهای اقتصادی بکاهد و عمده کمک نقدی ، غیرنقدی مانند: ارائه سبد غذایی، پوشاک و البسه و مسافرت و ...از دیگر حمایت های این سازمان می باشد.

نه تنها ما به عنوان مددجو از خدمات اجتماعی و حرفه­ای انجمن احیاء ارزش ها بهره مند می شویم بلکه ما پس از گذراندن دروه هایی به عنوان آموزشگران همسان انتخاب شده واین بار ما به عنوان عضوی از انجمن احیاء خدماتی به  جامعه ارائه می دهیم به عنوان مثال به دانشگاه ها و مراکز آموزشی، خوابگاه ها، سربازخانه ها و ... رفته و آموزش های لازم در جهت پیشگیری بیماری ایدز و دیگر بیماری های مقاربتی را به جوانان و نوجوانان به ویژه دختران را ارائه می دهیم