زنان سرپرست خانواده که مبتلا به بیماری اچ ای وی ایدز بوده و صاحب فرزند یتیم ایدز می باشند، مورد حمایت انجمن احیا قرار می گیرند. این گروه از زنان به علت آن که قربانیان آسیب های اجتماعی بوده و همیشه و همه جا پس از شناسایی و تشخیص بیماری شان مورد انگ و تبعیض و طرد شدن قرار گرفته اند، بیش از هر چیز نیاز به حمایت و یاری جهت رفع نابرابری در جامعه دارند.

انجمن احیا به عنوان یکی ازکلیدی ترین سازمان های ارائه کننده خدمات اجتماعی اقدام به تشکیل گروه نموده است. این گروه دارای اهداف ارزشمندی است از آن جمله می توان اهدافی همچون حمایت و یاری از زنان مبتلا به ایدز، پیشگیری، توانمندسازی، مداخله در بحران، آموزش و اطلاع رسانی و ... را نام برد.

این گروه سال 1386 به همت مددکاران اجتماعی و مشاوران در انجمن احیا شکل گرفت و از آن روز تاکنون هر هفته روزهای چهارشنبه به مدت 3 ساعت در محل اجتماعات انجمن تشکیل می شود. همان طور که بیان شد یکی از اهداف کلیدی سازمان، حمایت و یاری از زنان و کودکان مبتلا به ایدز بوده و برای رفع انگ و برچسب های غلط اجتماعی از به کارگیری کلمه زنان ایدزی خودداری نموده و به جای آن از نام «گروه مادران حامی سلامت» بهره برده است.

این نام به تنهایی بسیاری از اهداف سازمانی را بیان می کند. مادران حامی سلامت، زنانی می باشند که به دنبال حمایت و یاری برای کسب سلامت خود و نه صرفاً سلامت جسمانی و روانی بلکه سلامت اجتماعی می باشند تا بدین گونه، خودشکوفایی، پذیرش بیماری و ارتقاء عزت نفس شان تضمین شود.