ashiyaneh logo120

رضوي پور،  ندا / 1347

لیسانس از دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه سربن، پاریس (ENSAD)

فوق لیسانس در رشته فضاسازی و طراحی صحنه از مدرسه عالی هنر های تزئینی، پاریس 

فعالیت در زمینه هنرمحیطی، پرفورمنس ،عکاسی، طراحی صحنه، نقاشی، ویدیو آرت و اینستالیشن در پایه گذاری گروه تئاتر، لیو، گروه هنر محیطی، موازی، آتلیه جمعی و ژاله نیز مشارکت داشته است.