ashiyaneh logo120

sharaf 1

 

شرف جهان، رزیتا / 1341

مدرس هنر و از سال 1377 مدیر گالری طراحان آزاد در تهران است.

 

 

نمایشگاه‌های رزيتا شرف جهان:

  • زمستان ویدئو آرت (ایران و ژاپن) - 19 دی 1392
  • زمستان ویدئو آرت (ایران و ژاپن) - 26 دی 1392
  • زمستان ویدئو آرت (ایران و ژاپن) - 24 بهمن 1392
  • نمایشگاه گروهی از هنرمندان معاصر به نفع «خانه خورشید» - 9 اسفند 1392
  • در نگاه دیگری - 25 اردیبهشت 1393