ashiyaneh logo120

rafiei 1

رفیعی منفرد، سعید / 1350  

وی دارای مدرک كارشناسي نقاشي از دانشگاه آزاد اسلامي و همچنین عضو پيوسته انجمن هنرمندان نقاش ايران و عضو افتخاري موسسه توسعه هنرهاي تجسمي می باشد.

ایشان سابقه تدریس در دانشگاه های متعددی از جمله دانشگاه هنر سمنان (پرديس 2)، دانشگاه آزاد اسلامي در مقاطع مختلف و مراكز متعدد آموزشی دارند.

وی چندین نمایشگاه‌ انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور در سابقه کاری خود دارد.