ashiyaneh logo120

tan 1

 

تـــــن، علی / 1350

وی لیسانس نقاشی را در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رساند و سپس فوق لیسانس نقاشی را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود، وی دارای رتبه ممتاز خوشنویسی است.

 

 

از سوابق هنری و کاری علی تن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • برگزاری بیست و سه نمایشگاه انفرادی در ایران و خارج از کشور
  • شرکت در بیش از یکصد و سی نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از کشور
  • برگزاری بیش از بیست مورد ورک شاپ در ایران و خارج از کشور
  • کسب بیش از سی مورد رتبه های برتر کشوری
  • داوری بیش از بیست مورد جشنواره های بین المللی و ملی
  • دبیر هنری جشنواره های بین المللی و ملی