با توجه به اهمیت آموزش موضوع پیشگیری از کودک‌ آزاری و لزوم آگاهی و به‌روز رسانی اطلاعات افراد از سلامت جنسی و پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی، انجمن احیا ارزش ها در تاریخ 22 و 29 خرداد از «انجمن راه» برای برگزاری کارگاه آموزشی دعوت به عمل آورد.

مادران حامی سلامت (زنان سرپرست خانواده دارای فرزند یتیم حاصل از ایدز که با اچ.آی.وی زندگی می‌کنند) مخاطب این کارگاه های آموزشی بودند. در جلسه اول این کارگاه آموزشی، آسیب «کودک آزاری» توضیح داده شد و عنوان شد که مسئله‌ی «آزار جنسی» تنها در «تجاوز جنسی» خلاصه نمی‌شود. همه کودکان در معرض آزار جنسی هستند و در شرایط محیطی که نمی‌توان تمام عوامل بیرونی را کنترل کرد، بایستی قبل از اینکه کودکان قربانی شوند به آنها آموزش‌های لازم برای پیشگیری از آزار جنسی داده شود تا کودکان در صورت مواجهه و احساس خطرکردن، این توانایی را از قبل داشته ‌باشند و فورا به والدین یا مراقبان، بدون ترس و واهمه‌ اطلاع‌رسانی کنند.

همچنین در طی این کارگاه توضیح داده شد که اگر آسیبی برای کودک اتفاق افتاد بایستی با استفاده از نظر مشاوران نه صرفا احساسی، ابعاد آسیب شناسایی شود و به هیچ عنوان، فرد گناهکار و از دست رفته تلقی نشود.

در جلسه دوم این کارگاه آموزشی در تاریخ 29 خرداد، اهمیت توجه به سلامت جنسی خانواده و پیشگیری از بیماری های جنسی توضیح داده شد. با توجه به فقدان آموزش‌های لازم و اطلاعات کافی درباره بیماری‌های آمیزشی، بیماران یا به موقع برای درمان مراجعه نمی کنند یا برای درمان به درمانگران سنتی مراجعه می کنند. لذا به خوبی معالجه نمی شوند و سبب انتقال و گسترش بیماری می شوند. در این کارگاه ها اهمیت پیشگیری، تشخیص و درمان به موقع، توضیح داده شد و در انتها به سوالات مادران حامی سلامت پاسخ داده شد.

koodakazari 2

koodakazari 3