این جلسه راس ساعت 15 در محل انجمن های احیا و توان یاب شروع شد که در آن خسرو منصوریان به عنوان مدیر گروه احیا مختصری از تاریخچه فعالیت های این گروه را برای اعضا تشریح کرد.

در ادامه، کلیه اعضا به بررسی وضعیت نوجوانان پرداختند. لازم به ذکر است اعضای این جلسه را، موسسات جمعیت امام علی، شمیم یاس، آموزش و پرورش و نمایشگاه کتاب تشکیل دادند.

a 3  a 2