روز چهارشنبه 21 فروردین، شهردار منطقه 6 تهران، از انجمن احیا به منظور تعامل و همکاری بازدیدی داشتند. طی جلسه ای که اعضای هیات مدیره گروه احیا (انجمن احیا و توان یاب) با شهردار منطقه 6 تهران، شهردار ناحیه 2 منطقه 6 و معاونت عمران منطقه 6 تهران داشته اند، درصدد همکاری و تعامل برآمده تا بتوان خدمات اجتماعی به اقشارآسیب پذیر جامعه و همچنین پیشگیری از معلولیت و آسیب ها در منطقه گام برداشت.

naja 2

naja 3

naja 4

به موازات این جلسه، مشاروان مددکاران نیروی انتظامی( ناجا) با حضور در محل انجمن و بازدید از تمامی بخش های این مرکز درصدد همکاری و به کار گماشتن تعدادی از مددکاران اجتماعی کلانتری های شهر تهران در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در انجمن احیا ارزشها و انجمن توان یاب برآمدند.

naja 5

naja 6