سفیر استرالیا در تهران از انجمن های احیا و توان یاب دیدار و با فعالیت های این انجمن در رابطه با معلولین آشنا شد.

در این دیدار ابتدا گزارشی از خدمات توانبخشی شامل گفتاردرمانی، کاردرمانی و نوروفیدبک که به صورت رایگان دراختیار مددجویان قرار می گیرد از سوی مسئولان انجمن ارائه گردید.

سپس سفیر استرالیا از سالن توانبخشی بازدید و با مددجویان و کودکان معلول گفتگو نمود. وی فعالیت های انجمن توان یاب و احیا را بی نظیر توصیف کرد که پرسنل آن خود را وقف رفع نیازهای مددجویان کرده اند.

وی اظهار امیدواری کرد تلاش های نهادهای دولتی و غیردولتی ایران منجر به رفع مشکلات مددجویان گردد و همه خود را در برابر آنها مسئول بدانند.

safire australia 2

safire australia 3

safire australia 4

safire australia 5