روز گذشته مصادف با پنجم خرداد 1397 هیاتی از بنیاد علوی، متشکل از آقایان صابری و جعفرنژاد و سرکار خانم رضاپور مدیر منابع انسانی بنیاد علوی از گروه احیا بازدید نمودند. در این بازدید سرکار خانم یگانه فعالیت های انجمن توانیاب و آقای روحی صفت فعالیت های انجمن احیا را برای هیات مذکور تشریح کردند.
آقای جعفرنژاد اقدامات انجمن در یاری کودکان و نوجوانان توان یاب را بسیار عالی توصیف کرد و با بیان اینکه اقدامات گروه احیا هر کسی را تحت تاثیر قرار می دهد، از این اقدامات اظهار امیدواری نمود و در ادامه بیان کرد: با پشتکاری که نیروهای گروه احیا دارند خدمات ارزنده آنان قطعا مورد رضایت مددجویان خواهد بود.
همچنین برای رفع نیازمندی های مادران حامی سلامت (مادرانی که مبتلا به ویروس اچ آی وی هستند) و توان یابان قول بررسی و پیگیری دادند.

bonyad alavi 2

bonyad alavi 3