گروه احیا با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مراسم گرامیداشت روزجهانی حمایت از کودک یتیم ایدز را برگزار می کند.
تاریخ برگزاری: 20 اردیبهشت 1397 ساعت 16:30 الی 19:30
مکان برگزاری:  خیابان ولیعصر، پارک ساعی، سرای محله ساعی

ورود برای عموم آزاد است.