به مناسبت هفته سلامت اولین مجمع سلامت استان تهران، با موضوع تاثیر مشارکت سازمان های مردم نهاد و سمن ها در جهت فرهنگ سازی و خودمراقبتی افراد جامعه و با شعار اجتماعی شدن سلامت در جامعه برگزار شد.
این مجمع  باحضور وزیر بهداشت و روسای دانشگاه های بهداشت و درمان و استانهای تهران در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ سوم اردیبهشت 1397 برگزار گردید.
یکی از اهداف همایش، تقدیر از خیرین و سازمان های دولتی و مردم نهاد فعال در حوزه سلامت بود و از بین آنها از جناب آقای منصوریان موسس گروه احیا به عنوان یکی از فعالین حوزه سلامت با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.

hamayeshe salamat97 5

hamayeshe salamat97 6

hamayeshe salamat97 4

hamayeshe salamat97 3