گروه احیا در تاریخ 25 دی ماه سال جاری برگزار کننده کارگاه آموزشی ایدز  در محل انجمن بود . این کارگاه راس ساعت 9:30  با حضور 70 نفر از کارشناسان سلامت  مناطق 22 گانه شهر تهران برگزار گردید. هدف از برگزاری این برنامه، آموزش و تربیت آموزشگران ایدز (TOT) بوده تا بتوان دانستنی های بیماری ایدز را در کلیه مناطق شهر تهران به صورت فراگیر آموزش داد. جلسه با تدریس دکتر وحید جهانمیری نژاد در خصوص مبحث ایدز، راههای انتقال، عدم انتقال، دیگر بیماری های مقاربتی و... تا ساعت 12:30 ادامه پیدا کرد و در انتها کلیه شرکت کنندگان با دریافت بسته های  مربوط به خدمات گروه احیا درصدد معرفی این موسسه به ارباب رجوع های خود برآمدند.

totjahanmiri 2

totjahanmiri 4

 

انجمن  احیا نگارخانه آشیانه مهر گروه احیا آموزش ایدز کارگاه آموزش ایدز