نگارخانه آشیانه مهر به مناسبت روز جهانی توان یاب (معلول) برای دومین سال پیاپی اقدام به برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرمندان توان یاب در رشته های تجسمی وصنایع دستی کرد. این نمایشگاه با حضور 23 هنرمند توان یاب جسمی حرکتی وذهنی از سراسر ایران روز جمعه دهم آذر ماه آغاز و تا روز یکشنبه دوازدهم به مدت سه روز در مکان نگارخانه آشیانه مهربرگزارگردید. این نمایشگاه با هدف نشان دادن توانمندی هنرمندان توان یاب به جامعه و اثبات این که معلولیت باعث محدودیت نمی شود وهمچنین با هدف حمایت از این عزیزان برگزار شد و تمامی عواید حاصل از فروش آثار در این نمایشگاه به خود هنرمندان تعلق گرفت.

chakade2 4

chakade2 3

chakade2 2

chakade2 1

chakade2 5