روز دوم شهریور ماه در پارک لاله مراسمی با موضوع معرفی گروه احیا و اطلاع رسانی و پیشگیری از بیماری اچ.آی.وی/ایدز باهمکاری شهرداری منطقه 6 برگزار شد.

این برنامه که با خوش آمدگویی مجری آغاز شد، در ادامه با اجرای خان عمو (محمد عیوضی) مجری برنامه های کودک و معرفی انجمن توسط آقای منصوریان همراه بود و در انتها با بحث پزشکی در مورد ایدز توسط دکتر وحید جهانمیری نژاد خاتمه یافت.

rrr 2

rrr 3

rrr 1