شرکت صنعتی و بازرگانی صحت، چندین سال است که یاور انجمن احیا و توانیاب میباشد و با اهدای ماهیانه محصولات خود به گروه احیا درصدد حمایت از افراد تحت پوشش انجمن احیا و توانیاب برآمده است.

برای ورود به سایت این مجموعه اینجا کلیک کنید