گروه احیا در تاریخ 8 مرداد ماه 1396 میزبان معاونت اجتماعی-فرهنگی و مدیریت سلامت و جمعی دیگر از مدیران شهرداری منطقه 6 بود. هدف از این بازدید، همکاری دوسویه و تعامل این دو سازمان بوده است تا بتوان در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی گامی ارزنده برداشت.

photo 2017 07 30 16 21 37

photo 2017 07 30 16 21 42

photo 2017 07 30 16 21 45