گروه احیا جهت آموزش و اطلاع رسانی در زمینه ایدز و همچنین معرفی خدمات این گروه از تاریخ 1 الی 6 مردادماه از ساعت 17 الی 23 میزبان رهگذران پارک لاله بود. این غرفه با همکاری شهرداری منطقه 6 برپا شد و امید است در تاریخ دوم شهریور با همکاری این سازمان، برنامه آموزشی ایدز در همین پارک و با حضور کارشناسان گروه احیا برگزار گردد.

yt 2

yt 3