mainlogo3 aids ribbon12

1378470647bigstock Cirlce hands 18841871

از کودکی تا کهنسالی راه درازی در پیش است.

از کودکی ایتام ایدز تا کهنسالی شان راه درازی در پیش است.

شاید فقط چند گام با او همراه شویم. فقط چند بار با او بخندیم، برایش قصه بگوییم، شعر بخوانیم، موسیقی بنوازیم، کیف مدرسه اش را از بوی نو بودن آکنده کنیم، یا لباس های عیدش، یا سفره شامش ...

شاید فقط چندبار ...

بعد ما می رویم ولی جاده زندگی ادامه دارد ...

اما گام ها هرچه قدر هم که کوتاه باشند ارزشمند اند.

گاهی همین حضور و حمایت در سال های آغاز کودکی، می تواند تمام راه را برای شان سبز کند.

منتظر همراهی و هم گامی شما هستیم در گروه داوطلبان احیاء و توانیاب.

 

نام*
لطفا نام خود را وارد کنید

نام خانوادگی*
لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید

میزان تحصیلات*
لطفا میزان تحصیلات را وارد کنید

تلفن ثابت*
لطفا تلفن را وارد نمایید

پست الکترونیک*
لطفا پست الکترونیکی را وارد کنید

همکاری در فصلنامه

توانایی ها و مهارت ها

علاقه مندی ها

کد امنیتی*
کد امنیتی   تازه کردنکد امنیتی اشتباه می باشد