mainlogo3 aids ribbon12

charity

 

دو انجمن توانیاب و احياء ارزش ها به ارائه خدمات صد در صد رایگان در دو حیطه زیر می پردازد:

۱-انجمن توانیاب: توانبخشی بهنگام (کاردرمانی٬گفتاردرمانی٬فیزیوتراپی٬هنردرمانی و ...)

۲-انجمن احياء ارزش ها: آگاهی بخشی٬ رفع انگ و تبعیض٬ حمایت از کودکان یتیم ایدز و زنان سرپرست خانواده مبتلا به بیماری ایدز(مادران حامی سلامت)

شماره حساب این دو انجمن:  ۲۹۸۱۱۰۱۲۲۶۶۴۰۰۱ 

شماره کارت: ۵۰۲۲۲۹۱۹۰۰۰۵۸۴۶۰   به نام موسسه حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب نزد بانک پاسارگاد شعبه کاوه را به کمک های مردمی اختصاص داده است۰

لطفاً مبلغ مورد نظر خود جهت همیاری با ما را وارد و بر روی دکمه پرداخت کلیک نمایید.